Småplock gjord av ResursCenter
Köket är en av alla våra verksamheter. Här ges tifälle att prova på och testa sina färdigheter.